Dostępność zgodnie z regulacjami

Oferujemy zakwaterowanie jedynie dla osób wskazanych w rozporządzeniach z dnia 21.12.2020 r. z późniejszymi zmianami, wyłącznie po przedstawieniu stosownych dokumentów uprawniających do pobytu w Willi Wojnar  zgodnie z zapisami niniejszych rozporządzeń. Wymóg ten dotyczy każdej osoby korzystającej z oferty Willi Wojnar. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z recepcją pod nr telefonu 18 20 190 90 przed przyjazdem, w celu wyjaśnienia zasad przyjęcia rezerwacji.

Nasze usługi hotelowe oferujemy dla dysponujących odpowiednimi, wymaganymi przez w/w rozporządzenia dokumentami osób: